Svařování kovů

- odporové (tlakem)

- obloukové (tavné) v ochranné atmosféře metodou MAG (tavící elektrodou).

- pneumatické svařovací lisy (odporové svářečky) WBLP 40, WLP 120, L 160

- jednoúčelové svařovací stroje

- robotizované pracoviště pro svařování v ochranné atmosféře (svařovací robot)

 

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.