Strategické řízení metodou „Six Sigma“

SIX SIGMA: Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, katedrou průmyslového inženýrství a managementu aplikujeme na proces svařování strategické řízení metodou „ Six Sigma“. Projekt by nám měl odhalit slabiny v procesu a přinést zlepšení, jak ve snížení výroby neshodných kusů, lepší koordinace celého procesu, ale také snížení nákladů. Projekt je realizován na provozovně Bystřice u Benešova v období duben – srpen 2013.

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.