Dotace na Informační systém HELIOS

Na pořízení a implementaci byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu a prostředků
strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Název projektu: Pořízení a implementace nového informačního systému

pro řízení výrobních a nevýrobních procesů.

Registrační číslo projektu 2.2 ITP03/607

 

eu_1.jpg

 

eu_2.jpg

 

helios_orange.jpg

 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.